Cursos

 

En els diferents cursos que oferim treballarem les següents coses:

•Curs d’introducció al doblatge.

Dimarts de 18.00 a 20:00h (2h/setmana).
Preu de matriculació 20€.
Preu del curs 50€ mensuals.
Es pot pagar mensualment, trimestralment o tot l’any de cop.
Hi ha un 10% de descompte per als familiars que es matriculin junts.

Els objectius d’aquest curs són:

-Aprendre els coneixements bàsics de la tècnica del doblatge de forma amena i participativa, a partir de recreació d’escenes, muntatges propis i exercicis actorales sobre la veu locutada.

•Curs d’introducció a l’actuació davant càmera.

Dijous de 18.00 a 20:00h (2h/setmana).
Preu de matriculació 20€
Preu del curs 50€ mensuals.
Es pot pagar mensualment, trimestralment o tot l’any de cop.
Hi ha un 10% de descompte per als familiars que es matriculin junts.

Els objectius d’aquest curs són:

-Aprendre els coneixements bàsics de la tècnica actoral de forma amena i participativa, a partir de recreació d’escenes, muntatges propis i exercicis actorales sobre la veu, el cos i la presència actoral davant cambra.

Curs de teatre Infantil de 6 a 8 anys.

Dilluns i dimecres de 17.30 a 18:00h (2h/setmana).
Preu de matriculació 20€
Preu del curs 45€ mensuals.
Es pot pagar mensualment, trimestralment o tot l’any de cop.
Hi ha un 10% de descompte per als familiars que es matriculin junts.

“Si l’aforament del grup INFANTIL es completa, s’obrirà un segon grup INFANTIL Dilluns i Dimecres de 17.30 a 18:00h.”

Els objectius d’aquest curs són:

-Jugar i aprendre. L’acte-coneixement i la relació amb el grup. El teatre com a forma d’expressió i comunicació de les emocions i els sentiments. El joc com a canalitzador i conductor de l’aprenentatge.

•Curs de teatre Júnior de 9 a 12 anys.

Dilluns i dimecres de 18.00 a 19:00h (2h/setmana).
Preu de matriculació 20€
Preu del curs 50€ mensuals.
Es pot pagar mensualment, trimestralment o tot l’any de cop.
Hi ha un 10% de descompte per als familiars que es matriculin junts.

Els objectius d’aquest curs són:

-Jugar i aprendre. L’acte-coneixement i la relació amb el grup. El teatre com a forma d’expressió i comunicació de les emocions i els sentiments. El joc com a canalitzador i conductor de l’aprenentatge. Treballo sobre la veu, el cos i la presència sobre l’escena. El desenvolupament de les capacitats expressives i comunicatives davant el públic teatral, i no teatral.

•Curs de teatre Joves de 13 a 20 anys.

Dissabte de 10.00 a 14:00h (4h/setmana).
Preu de matriculació 20€
Preu del curs 70€ mensuals.
Es pot pagar mensualment, trimestralment o tot l’any de cop.
Hi ha un 10% de descompte per als familiars que es matriculin junts.

Els objectius d’aquest curs són:

-Jugar i aprendre. L’acte-coneixement i la relació amb el grup. El teatre com a forma d’expressió i comunicació de les emocions i els sentiments. El joc com a canalitzador i conductor de l’aprenentatge. Treballo sobre la veu, el cos i la presència sobre l’escena. El desenvolupament de les capacitats expressives i comunicatives davant el públic teatral, i no teatral. El descobriment de diferents formes d’expressió actoral i tècniques expressives. Així com el combat escènic, l’esgrima teatral, les tècniques del doblatge i l’actuació davant cambra.

•Curs de teatre Adults per a persones de +21 anys.

Dimecres de 20.00 a 22:00h (2h/setmana).
Preu de matriculació 20€
Preu del curs 50€ mensuals.
Es pot pagar mensualment, trimestralment o tot l’any de cop.
Hi ha un 10% de descompte per als familiars que es matriculin junts.

Els objectius d’aquest curs són:

-Jugar i aprendre. L’acte-coneixement i la relació amb el grup. El teatre com a forma d’expressió i comunicació de les emocions i els sentiments. El joc com a canalitzador i conductor de l’aprenentatge. Treballo sobre la veu, el cos i la presència sobre l’escena. El desenvolupament de les capacitats expressives i comunicatives davant el públic teatral, i no teatral.